Robotyka

Robotyka

Wykorzystywanie robotów w celach przemysłowych i zastępowanie nimi ludzi nie jest już tylko literackim scenice-fiction. Od lat właśnie tak wygląda rzeczywistość w dużych, zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych, a także w przemyśle wydobywczym, górniczym czy hutniczym. Robotyka jako dziedzina inżynierii mechanicznej nieustannie się rozwija, a producenci dostarczają na rynek coraz to nowe modele robotów, które – odpowiednio programowane – przyczyniają się do zwiększenia wydajności wielu firm.